Бібліотека

bibliotekaЖиве бібліотека у селі,
Для тебе, щоб умів ти розуміти,
Що хліб і книга на однім столі,
Як щастя і добро повинні жити.

 

Історія країни невіддільна від історії її духовних цінностей, які впродовж тисячоліття завжди були фундаментом освіти і культури. Споглядаючи минуле, ми дивимось у майбутнє.

А книга і є тією ланкою, яка поєднує минуле, сучасне і майбутнє.

Не одне покоління наших односельчан прилучилось до цілющих джерел нашої книгозбірні. Історію бібліотеки творять люди, а історія бібліотеки села Хоцьки розпочиналася в далекому 1896 році. У книжковому фонді було 189 книг, а завідував нею казенний Микола Васильович Полушкін. Діяла бібліотека при волосному правлінні. На той час, на весь Переяславський повіт, було лише чотири такі заклади. Наявність бібліотеки очевидно свідчить, що серед мешканців села було достатньо грамотних людей — потенційних читачів.

Промайнули буремні роки початку ХХ ст: Перша Світова війна, громадська війна, встановлення радянської влади.

В 1935 році в селі було відкрито клуб та бібліотеку, в якій налічувалося 600 книг. А вже в 1940 році книжковій фонд бібліотеки становив майже 5000 екземплярів книг. Проте в 1943 році, під час Великої Вітчизняної війни, фашистами було спалено школу, клуб, бібліотеку. Нове приміщення клубу збудували в 1953 році, там же знаходилась і бібліотека. А в 1962 році бібліотеку перенесли в нове приміщення. Книжкові фонди становили 7609 примірників книг, обслуговувалось 759 читачів. На ознаменування 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка сільській бібліотеці в 1964 році вручено ювілейну медаль.

Постановою Ради Київського обласного управління культури та Президії обкому профспілки працівників культури від 31 грудня 1965 року бібліотеці села Хоцьки присвоєно звання «Бібліотека відмінної роботи».

Про молоду, енергійну завідуючу сільською бібліотекою Галину Оврамівну Маркович в районній газеті «Комуністична праця» 26 липня 1966 року була опублікована передова стаття, яка так і називалась «Сільський бібліотекар».

nakaz

 

В 70-80 роки робота бібліотеки набула особливого розвитку. Під бібліотеку було виділено 3 кімнати в новому приміщенні Будинку культури. До бібліотеки надходило багато книг, газет, журналів. Тут можна було знайти книги на різну тематику: суспільно-політичну, природничо-наукову, технічну, сільськогосподарську, художню.

Дитячий фонд розмістився в окремій кімнаті. бібліотека могла задовільнити читацькі запити різних груп читачів: колгоспників, вчителів, учнів. Окрему групу становили студенти-заочники, майже всі вони були читачами бібліотеки.

В умовах централізації, яка була здійснена в 1977 -1978 рр., робота бібліотеки спрямувалась на забезпечення ідейно-виховної, культурно-освітньої та інформаційної діяльності книгозбірні, удосконалення обслуговування окремих груп читачів. Завдяки придбанню нових меблів (стелажів, столів) змінився інтер’єр приміщення бібліотеки, воно набуло сучасного вигляду, бібліотеку було телефонізовано.

На базі Хоцьківської бібліотеки-філіалу працювала школа передового досвіду по формуванню та збереженню єдиного книжкового фонду.

Початок 90-х років характеризувався змінами у відповідності до нових соціальних умов та потреб. Робота бібліотеки спрямовується на популяризацію книг з питань історії України, народознавства, творів української літератури. Пріорітетним напрямком стала краєзнавча робота, яка відображена у створеному краєзнавчому куточку.

На даний час бібліотека-філіал с. Хоцьки працює для громади села, вивчає потреби різних соціальних груп, своєчасно реагує на зміни в суспільстві та намагається надавати саме ті послуги, яких потребують жителі села. Але для того, щоб вона могла і надалі виконувати на сучасному рівні роль інформаційного центру своєї громади, їй потрібні нові книги, повноцінна передплата періодичних видань, доступ до інтернету, розуміння та підтримка з боку влади.

Бібліотека надає:

— доступ користувачів до бібліотечного фонду та довідково-бібліографічного апарату;

— консультаційну допомогу у пошуку та виборі джерел інформації;

— допомогу у виборі необхідних творів другу і матеріалів шляхом усних консультацій, широкого доступу до інших носіїв інформації;

— вивчає і найбільш повно задовільняє запити читачів;

— доступ до світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет.

Ви маєте право:

— отримувати в тимчасове користування видання з фонду бібліотеки терміном на 20 діб;

— користуватись книгами підвищеного попиту, енциклопедіями, атласами, альбомами, довідниками тільки в бібліотеці;

— підготувати реферат, цікаве повідомлення;

— взяти участь у всіх заходах, що проводить бібліотека;

— стати членом бібліотечної ради.

Ви можете:

— подати свої пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки;

— подарувати бібліотеці книги.

Ви зобов’язані:

— обережно ставитись до видань, отриманих в бібліотеці;

— дотримуватись правил користування бібліотекою;

— вчасно повертати книги.

Люлько Тетяна Адамівна — завідуюча бібліотекою-філіалом №19 с. Хоцьки

© hocki.net